Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELEGIE. 1

'k Zogt reeds fints vroeger tijden Een vrind, een' vrind wien mijn geluk verblijden, Die in mijn fmart kon lijden,

Die voelt wat ik gevoel; - + Ik mogt in u dien vinden Mijn eenigen beminden 1 De liefde wilde ons binden, Maar 't lot maakt ons flechts vrinden,

Dit woord luidt ons zoo koel! .

Wij hadden teedrer doel. - +

Ver van n afgefcheiden Jn d'oord, waar 'k u, zoo moedloos, moet verbeiden, Dwaal ik door doodfehe heiden

En ftille wouden heen; Doch waar ik nu ook trede, 'k Zoek vrugteloos naar vrede, Ik zucht bij elke fchrede; Natuur zucht met mij mede;

Wat ben ik diep alleen!

Hier is geen vreugde! — neen!

A 4 Aau

Sluiten