Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E L E G I E. 15

In den top van dezen eik,

Wiens bemoste wortel Mij een ruwe zitbank is,

Kirt een tedre tortel; 't Gaaiken antwoordt ginds — hun toon

Vat den toon mijns harten; 't Meêgevoel eens tedren vrinds

Lenigt ook mijn fmarten.

Hij gevoelt hij klaagt als ik...

't Lot belacht ons klagen, En wij flijten ver van één

Eindloos lange dagen. Liefde, ach! laat toch op uw pad

Enkle roosjens bloejen! Waar niet dan "uw' dorens nu

Tot mijn fmarte groeijen.

TREC

Sluiten