Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHERI.

*5

„ 't Is. waar die kalme dagen , „ Toen 'k zorgeloos kon lachgen, „ De min bij naam maar kende,

„ En deelde in al de vreugd „ Der fchepflen, die me omringen; „ Toen ik met volle teugen ,, Alom geluk kon drinken,

„ Die dagen zijn voorbij.

„ Ligt keeren ze eens nog weder, ,, Wanneer ik, met mijn' jongling, i, De kwellingen der liefde

„ Vergeet voor haar genot; „ Dan zal Natuur weer lagchen, „ Ik aller vreugde deelen; „ Dan ziet gij mij ook vrolijk,

», En 'k fpeel weêr met Cheü."1

B 5 DE

Sluiten