Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 » e M A A N.

Die, als Hij mij mijn lieffte wenfchen Ontzegt, toch mijn geluk bereidt,

En door de traanen van dit leven, Mij rijp maakt voor de zaligheid.

Ach ! laar dit tro' tgevoel ook vloejen

In mijner vrienden lijdend hart! O! fchoone maan! waar ge ook moogt glanzen

Verzagt alom de wreede fmart !

Verkwik den jongüng mijner liefde, Die thans u ziet, en zucht om mij!

Breng hem mijn tedere avondgroete, Maar zeg niet wat ik om hem lij'.

D E

Sluiten