Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t> e LIEFDE.

Waadijk hij, die dit kan waanen, Kende nooit haar reine kracht;

't Is den Wellust die hij offers In haar heilgen naame bragt.

Zuivre, waare, trouwe liefde, Is een rijke gaaf van God;

Die den mensch verheft, veradelt, Meer gefchikt maakt voor zijn lot.

Zij ontwikkelt edle krachten, Die nog fluimerden in 't hart;

Maakt hem minder eigenzoekend, Minder in zijn drift verward.

't Iedel, kort genot der zinnen

Is haar oorfprong, noch haar doel;

't Zijn de zielen die beminnen; ; Stoflijk fpreekt dit zielsgevoel.

Ruim zoo ver van dieren grofheid, Als van Englen geestlijkheid,

Werkt het dier en de Engel zamen I Tot haar ftille zaligheid.

Gloeit

Sluiten