Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE-WILDBAAN

van ROZEMDAAL.

Hoe genoeglijk is deez' rustplaats

In dit oud caftanjebosch, Op het hellen van een heuvel,

Overgroeid met vale moschl Milde troepjens dartle Rheetjens

Snellen vlugtig door 't geboomt; Andren rusten ginds in 't grasveld, Met een frisfche beek omzoomd.

Schoone, trotsch gepluimde paauwen,

Wandlen vreedzaam aan mijn zij •, Tokleud pikt de breede klokhen,

Met haar k,ekens nevens .mij; Eenden - moed rs met haar jongen

Zwemmen ginds den vijver door; Boven mij, in 't zwaare lommer,

Springt en juicht een voogleuchoor.

Sluiten