Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4fi des AVONDS.

Misfchien ftaart gij nu ook, als ik,

De fchoone westkim aan * En wandlend peinst gij ook op mij,

Terwijl uw harte weent!

Welligt denkt gij.... maar welk geluid!

Een lieve waldhoorn blaast, Voor 't gindfche landkasteel, langs 't veld —■=•

Dit ftreelt mijn treurig hart!

Hoe zacht, weemoedig, klinkt die toon

Ze is mij herinnering.... Mijn ziel fmelt weg in fmart en hoopi

Een traan valt op mijn hand.

Gelijk een bron den wandlaar laaft

Is mij die teedre toon; Verkwikking voor mijn matte ziel jj Zij ademt in dien toon.

B E«

Sluiten