Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 WERKING der LIEFDE.

„ Aan zijne hand op 't pad des levens, „ In ftil genoegen, voord te gaan;

„ Mijn vreugde en leed met hem te deelen, „ Zal uw geluk op Aarde zijn."

Die Item fprak onweérrtaanbaar krachtig, Verdoofde alle' andrer flemmen toon ;

Alleen de reden en de godsdienst Weerftrcefden haaren invloed niet,

In wedrwil aller zwaarigheden,

Beminden onze harten zig; Geen noodlot kan de liefde dooven

Al fcheidde 't ons ook levens lang.

Zij, zoo onlterflijk als ons wezen, Vergaat toch met dit leven niet;

Mijn jongst gevoel zal liefde tot u, En hoop op haar genieting zijn.

A A N

Sluiten