Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dbSNEEUW. <>i

Op zijne Elize peinzen, En zuchten zoo als ik.

Zoo eens de trek der liefde Hem, Hout en onvoorzichtig, Door 't grimmig onweer heen dreef, Zoo hij door 't aklig duister Eens in de woeste duinen,

Het pad doch welk een vreeze!

Zij jaagt mij 't angftig harte! Och liefde! maak hem wijzer! Laat hij zig zelv' bewaaren Voor zijne hartvriendin!

Of waagt hij 't, woeste vlokken! Ei valt dan niet zoo dwarlend! Brult niet zoo fbormend, winden! Scheur dan betrokken hemel! Laat tusfchcn zwarte wolken Nog enkle flonkerftarren Den lieven pelgrim leiden! Maar liever blijf ik eenzaam Als hij dan veilig is.

IN

Sluiten