Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de NACHTEGAAL, 71

't Is liefde, die uw tovertoonen

Zoo wonder teder maakt; ?t Is liefde die bij deze toonen

Te fterker in mij fpreekt.

Gelukkig zijt gij bij bet gaaiken,

't Beantwoordt uwe min ; Gij huppelt zamen op de takjens,

En weet van geen gemis,

Maar ik, helaas! ben ver gefcheiden

Van hem dien ik bemin •, En weet nog niet of wij elkander

Wel fpoedig wederzien!

O! zat' ik met hem in dit boschjen,

Hier op dit zachte mosch! Beluisterde ik met hem uw zangen,

'k Zou ook gelukkig zijn!

E 4 AAN

Sluiten