Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan MIJNEN OVERDORP. 7»'.

'k Zou anders, met een volle ziel, Het rijke fchoon der [treek u maaien,

Waar 'k dag aan dag, met u in 't hart, Bij wisling van tooneel loop dwaalen

'k Zou u op Beekhuize en Biljoen, Bij toverende plekjens brengen;

Waar gij zoo fchoon, de kunst en fmaak, Zich met Natuur zoudt zien vermengen,

*k Zou op den Kei- en Osfenberg, Het heerlijkst ver- gezicht u weizen;

Uw oog zou daar, met éénen blik, Door 'k weet niet hoe veel mijlen reizen.

'k Zou rusten op een vruchtbre ftreek, Vol weiden, vee, en golvend koren,

Doorkronkeld van den fchoonen Rhijn, Op dorpjens met hun kleinen toren,

Een hangend bosch zou hier en ginds, Door zwaar en mollig groen u ftreelen;

Met hutjens in zijn fchaduw, zou Uw wenfchende verbeelding fpeelen.

E S Of

Sluiten