Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8s de LEEUWRIK.

Uw moed verheft zig ftraks-, geduldig in uw leed, Staart gij op 't goede 't welk u oviig is gebleven,

Gij plukt elk bloemtjen af, dat groeit op uwen weg, Om dankbaar in uw lot en vergenoegd te leeven.

Ook aan een ongeluk zoekt gij den besten kant-, Voorleden fmarten doen uw traanen niet meer vloejen;

En van de toekomst hoopt gij veel meer dan ge vreest; Geen kwelling, kan des ligt uw ftille ziel vermoejcn.

Verliefd op deeze rust; die u gelukkig maakt, Wil ik, zoo veel ik kan, van uw vermogen erven, Maar 'k vrees, zoo min als ooi t een Boschduif Leeuwrik wordt, Zoo min zal mijn gevoel naar mijnen aart, ook fterven.

B IJ

Sluiten