Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ HET

A F BE ELDZEL

VAN M IJ N

MOEDER.

Zie daar, mijn vriend! het beeld van eene dierbre Moeder f

'k Sprak u zoo menigmaal, geroerd, van haare deugd; 't Is na haar' dood gemaald % maar tekent tog de trekken

Die haar verheven geest 't origineel eens gaf: Een weemoed volle traan drijft in mijn flarende oogen,

Als ik dit zwart gordijn eerbiedig openfchuif; Als ik de rust des doods op haar gelaat zie zweeven,

En denk wat zij eens was, hoe lang zij leed, hoe zwaar; Denk, aan die vreugd, dLn moed, en die verheevne godsvruchs

Waar zij haar bangen ftrijd zoo heerlijk meê volfoeedt, Fa En,

Sluiten