Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OFFER der LIEFDE. 87

In een betovrend vruchtbre flreek,

Vol bosfchen , bergen, dalen,

Vol bronnen, akkers, weiden, waar

De beekjes kronklend dwaalen;

Een oord waarin Natuur , door kunst

Geleid, maar niet gedwongen,

Elk treft, en door een bosch-confert

Verrukkend wordt bezongen;

Daar gaf mij 's Hemels trouwe zorg,

Een lieve eenvouwge wooning,

Die 'k niet zou ruilen voor den glans,

De zorgen, van een' Koning:

Hier biedt Natuur haar lagchend fchoon,

Elk' avond, ieder' morgen;

Hier rollen dagen vol genot,

Bevrijd van duizend zorgen;

Hier kan ik, juist naar mijn' genie,

Een rustig leven leeven;

Mij in mijn lieve boeken-cel

Of 't open veld begeeven;

Van mijn Cheri alom verzeld,

Door woud en bergen dwaalen,

En bij een frisfche koele bron

Wéér rustig ademhaalen-,

F 4 Ver-

Sluiten