Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|j OFFER der LIEFDE.

Verfcholen in een kleine hut,

De vvaereld gansch vergeeten, En luistrend naar het boschgeruis

Een Solitaire heeten. Op duizend plekjes hier en ginds

Vond ik, vermoeid van 't dooien, Een rustplaats met mijn boek, in 't groen, Voor 't zoekend oog verfcholen.

pt kon Maar neen, ik kon niets meer;

Sinds gij mijn rust vermoordet, Sinds gij die zelf - genoegzaamheid

Door uwe liefde ftoordet; Sinds is Natuur hier dood voor mij,

En de eenzaamheid verveelend; peen denkbeeld dan uw liefde alleen,

Is voor mijn hart meer ftreelend. Sinds ik u kende , is 't vruchteloos,

In deeze lieve (treeken, st Geluk te zoeken; 't is me alom,

Op 't liefde plekje ontweeken. Gij deed voor mij dit paradijs

In wildernis verandren; Maar wildernis word paradijs Ziet zij ons bij elkandren.

Ik

Sluiten