Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEFDE en GODSDIENST.

Zangwijs: Zal de nacht dan eeuwig duur en.

ïedel is de beste vreugde,

Die de wisflende Aarde biedt! 't Zoetst genot is als een fchaduvv

Die al droomende ons ontvliedt.

o boe zalig zat ik onlangs

Op dit plekje, waar mijn oog Nu, vervuld met affcherdstraar-en

Zuchtend opziet naar omhoog!

'k Zag

Sluiten