Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

joo met STOMPEN HUISJE

Hoe zoet is 't hier te rusten

In peinzende eenzaamheid! Voor twee paar fijne zinnen

Is ruim genot bereid* Elk zacht en koelend windje

Waak bloemen - geuren aan; Het ruischt door 't roozcn- boschje,

En fpeelt met al de blaén.

Een trotfche val flort, fchuimend,

In deeze heldre vliet; Zij fchittert door de kraaien,

Die 't zonlicht op haar fchiets Een zorgelooze kudde

Graast ginder in het veld, Waar door het paard, al briefchend p-

Vol vreugde heenen fnek.

Welk zacht en kalm genoegen

Streek hier mijn fmachtend hart! Natuur! uw ftille fchoonheid

Verdrijft de wreede fmart; Gij fchept de bange klagter»

In edle traanen om; Zij vloejen voor den Schepper

Hier in zijn heiligdom.

He?

Sluiten