Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1*4 het LIEVE PLEKJE.

Om altijd zoo gelukkig Te blijven in ons lot.

?, Ach!" zeide ik eindlijk, treurig, „ Ach! dat ons vlugtig leven, „ De jaaren onzer liefde, „ Ook als dit vallend water, „ Ook als dit vloejend beekje, „ Zoo rustloos heenen fnellen, e, En eenmaal zullen ftilftaan!

„ Dit denkbeeld grieft mij 't hart,

Laat" —was zijn roerend antwoord, Met rust in zijne trekken, Met blijdfchap in zijne oogen, „ Laat vrij, mijn dierbre Elize! „ De jaaren onzer liefde

Gelijk dit beekje vloejen; De liefde vloeit niet meê.

„ De liefde zal niet fterven; „ Gevoed door deugd en godsdienst , it Hoopt ze eindelooze duuring „ Aan geene zij' des grafs.

s, Voor

Sluiten