Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C-HARLOTTE; 113

Vee! heb ik aan u te zeggen ,

En uw hart is vol voor mij; Gaarne trad' ik, recht vertrouwend,

Door uw boschjes aan uw zij'; Vaak verkwikte zulk een wandling Ons, in 't voorig jaar, de zieh Weet gij nog hoe u mijn wooning,

Hoe mijn leefwijs u geviel? Ik wilde ook de flreek wel kennen,

Waar ge uw fchoone jeugd verflijt; Waar ge uw ftil en landlijk leven,

Nuttige oefeningen wijdt; Gaarne zag ik al de plekjes

Daar genie de idéën haalt, Die uw kunst, zoo zacht bevallig,

Uitdrukt door penceel en naald, 'k Zou den halm ook gaarn zien groejeri

Die u gladde ftrooitjes teelt, Voor de nette bloemen-mandjes,

Op uw taf zoo fraai verbeeld; 'k Zou vbor uw genaaide bóomen

Schorfen haaien, uit uw bosch ; Voor uw kleine Solitude's,

Zocht ik daar het beste mosch; 'k Zag gewis met ftil genoegen

Deeze fehepping uwer hand;

H 'k Staat-'

Sluiten