Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is* aan MIJNE GENIE.

Die vrouw, hoe kiesch van fmaak, hoe fchrander9 Die aan de neiging van haar' geest,

Haar fchoonen pligt als vrouw kan afftaan, Geen echtgenoot, geen moeder is;

s

Die dan, als zij de naald moest ftuuren, Of zorgen voor haar gade of kroost,

De dingen zelve heen laat glijden, Maar ftil met pen en boeken zit;

\

Die dan, als een zachtaartig lachje

Haar' moeden vriend verkwikken moest;

Als lieve kindren willen fpeelen,

Op 't ftrak gelaat een dichtluim toont;

Die vrouw is niet meer groot of edel, Hoe hoog genie haar ook verheft;

Daar zij, ontrouw aan haar beftemming, Het best geluk en fieraad derft:

Veel liever dan haar natetreeden.

Hadde ik der min mijn hart ontzegd ; Nu koos ik die, en al haar pligten

Zijn mij, als haare vreugde, lief.

Ii

Sluiten