Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'24 aan M IJ N E GENIE.

Komt ge ooit op ongelegen (tonden, Neem dan geen weigring euvel op;

Wreek u toch nooit, verrasch mij liever Op vrijer, meer gefchikter ftond.

Bezoek mij in verlorene uuren, Of als de reine zachte vreugd

Der liefde drijft in vochtige oogen,

Of bij het —. maar dit zwijg ik nog.

Zweef mij onmerkbaar fteeds op zijde, Beziel waar 'k ben, Natuur voor mij;

Geef alles, ook de kleinfte dingen, Dien aangenamen toverglans.

Schenk mij dat zachte vuur en leven, Dat ook den omgang leven geeft;

Doe zoo mijn echtgeluk meer bloeien, Maar ftoor, ik bid u! ftoor het nooit.

AAN

Sluiten