Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13$ AAN DE BEIDE

Die, door genie en frnaak bezield,

Uwe uuren wij» verdeelt; En nooit door ijdle beuzelzucht,

Uw fchoonen tijd verfpeelt; Die, door beoefning van uw' geest,

In edle kundigheên, Uw zelv' een rijk genoegen fehept,

En anderen met een; Die beide, voor den braaven man

Die eens uw hart verkiest, Een fchat zult zijn, waar alle goed

Zijn waarde bij verliest; Die, met een waare vriendfchaps-trouw,

Hebt in mijn lot gedeeld; Voor u is 't, dat mijn veldlier thans

Een affcheidsliedje fpeelt: Haar toon zal dof en lömber zijn;

De fnaaren zijn befchreid; *fc Gevoel mijn weggaan op dit itond Met diepe treurigheid.

'k Ge-

Sluiten