Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREULES van SPAEN, 13» 'k Gevoel, helaas! hoe veel geuot

Ik met dit oord verlaat; Waar van alleen de erinnering

Tot kwelling met mij gaat: 'k Heb al de plaatsjes, mij zoo lief,

Op Eeekhuize en Biljoen, Nog eens bezocht, en peinzend daar

Gedwaald in 't ruifchend groen, 'k Heb al 't genoegen nagedacht

Dat hier voor mij verdween, En wandelde welligt voor 't laatst

Zoo mijmrend hier alleen: 'k Heb waterval, en beek, en bron,

En grot vaarwel gezeid; 'k Heb in mijn lieve mosfchen hut

Een affcheidstraan gefchreid: Nu zit ik aan den goudvisch-kom,

Bij 't huisjen in uw bosch, Ik kruimel hier een flukje brood

En rust op *t zachte mosch.

I 5 Var-

Sluiten