Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FREULES -van S_P A E N. 141

„ Met deeze lepel fchepte zij-,

„ Dit boek"... maar nu genoeg: Uw denken aan mij ftreslt mijn hart,

't Is al wat ik u vroeg. De blaadjes yan mijn vrienden • rol,

Befchilderd door uw hand, Zijn van uw beider vriendfchap mij

Een duurzaam onderpand: Het mijne ontvangt gij in dit lied,

Uw vriendfchap toegewijd; Zij, die ons treurig fcheiden ziet,

Zij overleef den tijd ! Vaar wel dan, lief, bevallig paar!

Geniet al 't ruime goed, Dat uw gevoelig, vatbaar hart

Altijd geheel voldoet. Gij mint Natuur; zij blijv' de beek

Der ftille zaligheid, Die u van zelve tot de bron

Van waar genoegen leidt.

Sluiten