Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TVelligt zullen fommigen mijner Lezers mij verdenken, dat de kinderliefde daar waar ik mijn overleden moeders godsdiens* tig karakter befchrijf, mij te veel heeft bezield, en dat deze mij een vergrootglas voor haare deugden in de hand gaf; doch allen, die haar van nabij gekend hebben x zullen gaarne bevestigen dat ik niets dan waarheid fchreef; en den roem inflemmen haar door alle haare vrienden gegeeven; „ Zij was onder de braaven eene zeer zeldzaame vreuw".

Deeze welmeenende lofflreelt mijn lievend hart; het gevoelt zig_ rijker naar maatt het meerder verloor , en het wil al het yerloorene terug roepen door nadenken.

Geen ij dele glorie, maar waare liefde, dankbaarheid en Godsdienst gaven mij eene edele aandrift om haar dit eenvoudig gedenkteken opterigten. In de ruwe trek* A 3

Sluiten