Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken dié ik van haar beeld maal zal elk Christen eene f.aauve fchets van het karakter , en den zin van zijnen gr Goten meesier met ftille hoogachting bewonderen: en, door eene edd; volgzugt bezield, het zalige van zijne beftemming, en de grootheid, tot welke de genade onze natuur verheft ? met aanbidding gevoelen.

.' gelijk wordt hier en ginds een naar. geluk zoekend mensch op deze ftille grootheid verliefd, en leert van mijne zalige doode zoo vergenoegd te leven en zoo gerust te perven a's zij — terwijl hij haar in de heerlijke belonende Eeuwigheid — als haar naam op aarde met deze bladen al lang onder het puin des tijds in ftille vergetelheid begraven ligt — zal te gen juichen — „ Gij, gij hebt mijne ziel be-. houden." {*)

ELISABETH MARIA POST»

£*) G E L L E It T.

Sluiten