Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T ï A A \' E X. «9

meer verwijderden fchat door zien en hooren nog ophouden doch kan niet

meer — alles is voorbij ! mijn oog ftaart op ijdel; mijn oer hoort niets meer, dan die, die roerende ftilte — welke ledigheid — en nacht rondom mij febept,

Nü is alles wat mij van mijne zoo lieve Moeder overig was, weg; en ook dis zwakke troost van te ftaan, en te weenen bij haar gevoelloos lijk is mij ontnomen. De Plaats, die zij zoo treurig in "de doodkamer befloeg, is ledig: en alles gilt mij daar toe: „Zij is weg en komt niet weder 1" Ach neen! — zij is voor altijd weg —— ik zal wel tot haar heenen gaan, maar zij zal tot mij niet weder keeren. Grievend denkbeeld! gij veifcheurt mij 't hart!

Dit is dan het einde aller levendigen, dit is ook het lot van deze zoo geeerbie* digde — zoo teder geliefde Moeder; eene Moeder die het leven aan tien kinderen gaf, die hen ailen met de tederfte zorg op-

Sluiten