Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

MIJNE KINDERLIJKS

van mijne Moeder! laat ik dit treurig ga* noegen over, om dat ik moet Met hoï veel kinderlijk gevoel, met hoe warme vriendfchap zult Gij beiden baar die laatfte liefde bewijzen! mijne verbeelding zal u nareizen, zal met u ftaan bij het ouder'ijk graf, gevoelvolle traanen daarop doen

vloejen en hun eene zagte rust wen.

fchen in hunne ftille fchuilplaats.

Stille fchuilplaats! dit wordt het graf voor eene in God cntilapene. Hier kent het afgematte lighaam geene kwelling, nog banden meer, en de vermoeiden van kracht vinden daar rust. Hoe dikwijls zal ik, door mijne verbeelding geleid, om dit ouderlijk flaapvertrek dwaalen, en dan, als de moeite des levens mij verdrietig maakt, zal ik ftaaren op hunne rust, en mij bij hen wenfchen.

En worden wij dan, na het wentelen van nog eenige welligt weinige ja*-

Sluiten