Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRAANEN.

die Hwe fcütne, in God geruste» en dcc: al uw lijden grooter en grooter wordende ziel, zelfs dikwijls onder de bemauwdheM uws '.iz:'~zz~$. her ger.oc:. >iog dunkt mij zie ik u, net een neergebogen, *%0rnatte hooding, in uwen leun (boel neergezeten , terwrii uw gefolterd ligchaam de rust met vinden kon die gij zocht; doch de opüag van uw oog was dan evenwel hei der , en bionk door een zalig gewei vaa Gods iiefde en trouw, en een onveranderlijke hoop op de wereld daar geen lij, een ïï:::.:. —sar dazr Gcis vzieriie trainen van de oogen afwischt. Onderfteund, vrolijk, ja zalig door die hoop, wüdet gij uw zoo treurig leeven, en al uw lijden, met niemand, den al iergel ukkigften borger niet ruilen; en gij gevoekfct hoe bekiaagelijk' uw loc Ook fcheen, i b:zvitzi7;.i:i:: :z die uwe eilezie::.

Schoone, edele Godsdienst! die zoo veel troost in lijden, zoo veel gerustheid op de grenzen des levens, en zoo" veel ber»:e,.fche vreugd in het fhrven veriefcaft!

Sluiten