Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRAANEN. " 49

\visfelingen en zwarigheden —- haar eenigst, haar onveranderlijk geluk; het was haar niet Hechts een fchoon denkbeeld, een woord dat wèl klinkt — maar haare gantfche ziel was daar van doortrokken — in elke haarer handelingen liet zij die edele gezindheid fpreken , en zijne voorfchrifren te volgen was' haar niet Hechts pligt, maar zaligheid. Zij verbond dien niet aan zekere in "t oogvallende bedrijven, of, binnen de

muuren van haar kamer maar aan

de kleinfte daad van haar huislijk leven — Zij fprak weinig van haare pligten , maar , zogt ze alle te Vervullen. De eerbied en ernst, die haar hare bezielden, fpraken fa haar defdg gelaat — en ohderfcheidden zig van die norfche ftijf heid , die van zig itoot — Haare vrolijkheid was nooit ijdel,

noch ontijdig maar zij was waar, en

edel; zij lag verfpreid op haar gelaat, en vertoonde zig in eene bedaarde tevredenheid . die het geluk van het Christenleven voor vreemdelingen Van hetzelve uitdrukte, en haare medechristenen dikwijls met een edelen naijver bezielde, én •deed wenfehen om te gelijken naar haaf D

Sluiten