Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRAANEN. g1

hulp ontbroken. Leesdeze bladen ,zijleeren u hoe deze beminnelijke Vrouw haare laatfte levensjaaren leefde; hoe groot zij bleef in haar lijden, en Uoè gerust, hoe juichend . zij ffierf; uw hart zal een edelen roem gevoelen , dat gij de Zoon van zulk eene Moeder zijt — gij hi\t met haar juichen dat zij is heenengegaan in vrede, en haar niet weêr terug wenfehen op de aarde, die zij moede was. — En meer nog , dan gij in deze bladen lezen zult -—. kan ik u zeggen: zij heeft uwe kindertrouw in haare jongfte dagen met traanen herdacht, gevoeld, en u gezegend; zij liet eene tedere groet voor u agte.-, en heeft zig getroost fchoon zij u aan deze zijde des grafs niet zou» de wederzien ~ vrolijk in de verwagting van u boven de ftarren, waar gèene zeë'n noch afgronden eene kwellende fcaeiding meer vormen kunnen, te zullen wedsrviaden voor de eeuwigheid.

Het oog dan op die oorden geüagen, lieve Broeder! waar onze Moeder ist en waar zij juicht in haar lot* zij is u no F

Sluiten