Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g2 MIJNE KINDERLIJKE

gemengd gevoel, aan haar ziekbed; zag haar met eerbiediger liefde en leergieriger hart aan, en knielde voor God, die mij zulk eene Moeder gaf.

En van al dit grootje, van al dit goede gevoelde zij zelve niets: onbewust van haare waarde, werd zij fchooner in het oog van God die haar kende; terwijl zij als eene dood-arme zondaares de verlosfing door Jefus bloed aannam, gaf zij de eer van haar geluk en van haare deugd beiden aan de Godlijke genade ; en wanneer wij wilden keren door haar voorbeeld, wees zij ons alleen op dat van haaren grooten Meester, van wien zij geleerd had nederig te zijn van hart.

Dien edelen, Christeüjken zin oefende zij ook fa alle ftille huislijke pligten uit; hoe ieverig was zij daar in, ook dan als zij moejelijk, als zij lastig, en tegen haare neiaing waren! hoe fpaarzaam ge¬

bruikte zij den tijd! elk wegvliegend oogenblik wilde zij niet dan met nut ver-

Sluiten