Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D 5

B IJ B E L,

JVeïn boek! gij zijt dierbaar aan mijn hart.. Uwe eigene fcI:oonhe:d niet alleen — ook het aandenken aan eene voortreflijke doode geeft u voor mij eene hooge waarde: ik gevoel die met huiverenden eerbied | gij waart het handboek van mijne zalige Moeder: reeds in haare eerfte jeugd, vond zij bij u, wars van alle verleidende ijdelheden, haare waare vreugd — en, onvoldaan met alle wetenfchappen die haare weetgierige ziel ftreelden, waart gij dé bron van haare edelfre wijsheid: die milde bron deed al» tijd langs den weg naars levens eene beek F 3

Sluiten