Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

él MIJNE KINÏjERLÏjkÈ

Doch waarom zou mijn vrije" geest zig laatén binden door uwe angilen ? mijne' reden verheft zig boven den invloëd die gij op mijn dierlijk gevoel hebt; zij (laait op de heldere lamp der openbaaring die in deze donkerheid der onzekerheid voor fnij flikkert — en den ernst, dien gij, eert-

zaame, ftille nacht! mij ïnftort wijds

ik aan het fchoonst, het belangrijkst onderwerp, het nadenken over den dood van' eenen Christen.

De diepe ftille, die thans de aarde bedekt de ftootende nachtwind die'

mijne glasvenflers doet fchommelen , de met ftarren bezaaide hemel, die boven mij fcliittert, deeden mij menigmaal, met eenen diepen eerbied voor God, gevoelen dat

ik onftervelijk was en zou mij deze!

dan nu, met het denkbeeld eencr zoo zalig, zoo rustig ontfiapene Moeder, kleinmoedig , en huiverig vinden ?

Wat is dan het fterven? wat was de

Sluiten