Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRAANEN. ö7

met engelen-üefde, gedrukt aan haare Moederlijke borst

Hoe menigen vrolijken, rustigen nacht bezorgdet gij haar, na eenen dag van kommer en zwarigheid! hoe veele zorgen hebt gij uit haare ziel verdreven! hoe veel onrust verbannen! hoe veele traanen des lijdens afgedroogd! hoe veele bangen zugten in lof liederen herfchapen! wanneer zij u door» bladerde, en de liefde van haaren Heiland — de trouw van haaren God, de kracht van het bloed der verzoeninge op elke bladzijde zoo hartverblijdend getekend vond, en voor zig zelve geloofde: o! hoe verhelderde zig dan haar blik! hoe verlevendigde haar moed! hoe groeide haare liefde tot deugd! en zij juichte in haar lot.

Dat zelfde dierbaar boek, dat gij haar in haare jeugd, in haar verder leven waart, bleeft gij in haare wankelende grijsheid. Haare, door ervaring en oefening

Sluiten