Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R i A S É Ü. £5

Vol, en beftendig is, en zoo eindeloos als faaac voorwerp,

't Is waar ik weet niet hoe die afgeIcheiden geest, die hier op aarde tot zijn befiaan een ligchaam nodig had, nn zonder dit ligebaam werkt en leeft —— ik weet r.ie: = r.Ir uwe denkbeelden ver. buiten kan aahneemen zonder zintuigen, en :.. . • > ::;h;r werder. Lr —bekerde geriedrger.: rraar b=h:erT ik dl: :e weeten, om rrdi te verblijden in 't geluk van mijne Moeder? daar de Bijbel mij leert dat ie dooien, He in ien Heert fterven, zalig zijn var. hun fi' erven aan, en dat hunne verken hen volgen — dat

■-_ :-:f . O/.-r': .

r~; O, dan hier i:; .is:

k-:: :-:t-:r: :n-, z. '■ i: ? Er. al» :k :.k iiz niet leezen konde, zou dan nog het geloof aan een' Verlosfer , die ijver genoeg bezat v-::- de zaligheld der zijner., :~ vee: hen te fterven, en die magt genoeg heeft om die zaligheid zoo groot te maaken ais zijE

Sluiten