Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 m ij n e ii i n d n r l ij k e

ne wijsheid goedvindt, niet genoeg zijn, om mij gerust te Hellen dat zij ten minHen een zoo hoogen graad van geluk geniet als aan haare redelijke, Godgewijde, en naar Hemelgodsdienst hijgende ziel, volkomen kan voldoen, en genoeg is, om haar al het lijden dezes levens rijklijk te vergoeden !

Weg dan doodfehe denkbeelden van fiaap 5 van gevoellooze rust! zou een verlies van jaaren en eeuwen voor eene werkzaame Ziel —- die haare volmaking tegenfnakt — zaligheid zijn?

Weg dan ook fombere icleën van eenzaamé afgefcheidsnheid, in welke de verhuisde ziel zou omzwerven, zonder haar gevoel, en gedachten te kunnen mededee. len aan gelijke wezeqs! hoe doodsch Zou dat geluk naar mijn tegenwoordig gevoel zijn ! zóu dan Hij, die astrdfche mén* fchèn toöiien leerde, geen taal kunnen' Pdieppen, waardoor afgefcheidene geesten

Sluiten