Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TRAANEN. J%

eene volkomene berusting in Gods wil kunnen zalig zijn ? — zou hij zig niet fomwi}l ophouden op die plaatfén, bij die vrienden, die hem voorheenen lief waren? Aangenaam denkbeeld! hoe zagt ftreelt gij mijn hart! welk een troost, welk een blijd-

fchap welk eene edele aandrift tot

waare deugd boezemt gij mij in! O!

mijne dierbaare! van mij afgefcheidene Moeder! hebt gij mij niet geheel verlaaten ? — zijt gij fomwijl onzigtbaar rondsom mij, en flaat gij mijne handelingen en neigingen gade! o! hoe veel meer wil ik dan nog nu, meer dan toen gij hier bij mij waart, 'uwen raad eerbiedigen, uw voorbeeld zoeken te volgen, en hierdoor mijn eigen geluk, en het uwe bevorderen! Of zou, verhevene ziel! zou dit niet tot uwe blijdfcbap toevoegen , als gij ziet hoe uwe kinderen uwer waardig leeven, in eene vreedzaam e en u zoo bevallige eensgezindheid — uw leven en uw fterven gedenken, en zig zoeken te vormen naar uw voorbeeld ? -—. Wanneer gij elke goede neiging, die gij in ons hart zaaidet, ziet ontwikkelen, en daaden worden voor de eeuwigheid gedaan ; als gij ons ziet E 5

Sluiten