Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R 4 1 S Z R. : ~f

boorden, op dar geen ij dele hoop, van deeze moeder nog eens weder te zien, en aan uw kinderlijk hart te drukken, uwe ziel langer vermaake — met eene vreugde die u in diepe droefheid moet verwi-felcn.

O! mijn broeder! hos zult gij te moede zijn, als gij, na eene op nieuw gekoesterde hoop, en met een groejend verlangen op wederzien — dien zwartverzegelden doodbrief in handen krijgt! als gij leest: „ Zij j, die ons het leven gaf is niet meer." Hoe zal die tijding uw hart doen bloeden! v.arrt gij bemindet deeze edele moeder zo als wij. — Hoe verre van haar gefcheiden, bleef haar aanzijn u een geluk, en de naam van Moe • der aan baar fchnjven - die van zoon uit haare pen te leezen, was waare verkwikking voor uw hart — die naam was olij in de lamp van uwen ijver, en verfterking bij het zweet uwer vermoeidheid. Hoe dikwerf heeft haar beeld op de paden van uw R:feuvenir vreugde gezaaid! Herinnering aan haare zorg voor uwe jongheid — aandenken aan haare duurzaame moedertrouw, er»

Sluiten