Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi LYST der FABELEN.

de roovers en de ezel. . . . Bladz. 33

simónides door de goden bewaard. . 33

de dood en de ongelukkige. . . an

40

de dood en de houthakker 43,

de bejaarde man en zyne twee beminden. 44 de vos en de ojevaar. ... ^(j

de pedant en het kind. • • • 4$

de haan en de paerel. . . . ^

de hommels en de honigbyën. . . 5,

de eikenboom en het riet. ... 55

aan lezers, die bezwaarlyk zyn te voldoen. 57 de raadvergadering der ratten. . . £3

de wolf, pleitende tegen den vos, voor de

rechtbank van den aap. ^ de twee stieren en een kikvorsch. ; 67

de vledermuis en de twee wezels. . de vogel door een' fyl gekwetst. . ^1

de wederhelft des dogs en haar buurvrouw. 72 de adelaar en de konyn. . . 74

de leeuw en de mug. . . . . 73

DB

Sluiten