Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LYST der FABELEN. vn

DE EZEL BEL AD EN MET SPONS, EN DE EZEL BELADEN

MET ZÜUT Bladz. 81

DE LEEUW EN DE RAT, DE DUIF EN DE MIER. . 83

DE STARRENKYKER EN DE PUT. • • • 86

DE HAAS EN DE KIKVORSCIIEN. • • • 90

DE HAAN EN DE VOS. ... p2 DE RAVE,DIE ZICH DEN AREND WILDE G ELY K STELLE N j+

DE PAAUW, ZICH BEKLAGENDE BY JUNO. p5 DE KAT IN E E NE VROUW VERANDERD. j

DE LEEUW EN DE EZEL OP DE JAGT. .. . 10l

ESOPUS UITLEGGING VAN EEN* LAAT STEN WIL. I04

DE MOLENAAR, ZYN ZOON, EN DE EZEL. . ju

DE LEDEN EN DE MAAG. . • • 117 DE WOLF HERDER. ...

* 121

DE KIKVORSCIIEN OM EEN' KONING VRAGENDE. J2/, DE VOS EN DE BOK. . . . . DE AREND, DE WILDE ZEUG EN DE KAT.

DE DRONKAART EN ZYN VROUW. , • 134.

DE JICHT EN DE SPIN. . . ^5 DE WOLF EN DE OJEVAAR. . «140

se

Sluiten