Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WOLF EN DE HOND. 13

„ Myn halsband ,"zegt de Hond? „ och! dit 's een niet metall',

„ Een niets ?"— „Ja! niets,heerWolf! men bind my by geval; „Verbaast u dit? Kan dit u deeren?"

„ Gebonden!" roept de Wolf. „ Gy kunt, naar uw begecren, „Dan fteeds niet op het hazenpad?" — „Altyd niet! Maar wat raakt my dat?"

Hernam de Hond. „ My veel!" liet toen de Wolf zich hooren;

„ Zo veel, dat my uw disch, noch ftreelen kan bekoren.

„Wat baat zelfs, aan een' band, de grootfte fchat ons toch ?"

Toen zweeg hy, liep ftraks weg, en loopt tot heden noch.

Sluiten