Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZWALUW EN DE KLEINE VOGELTJES. IQ

DE ZWALUW EN DE KLEINE VOGELTJES.

Eén van die Zwaluwen die reizend' veel befchouwden, Had veel geleerd; en die veel ziet, (Dit loogchent de ondervinding niet,) Kan immers dikwyls veel, zelfs kleinigheên, onthouden. Dees Zwaluw inderdaad voorzag En donderbui, en ruwen dag; En waarfcbouwde op de zee, eerilormdekielkonhindren,

Door zyne vlugt Neptunus kindren. Ten zaaityJ zag zyn oog, in zekren morgenftond,

Het zaad van hennip in den grond Gcbragt door 's zaaijers hand; hy voerde toen dees rede Den kleine Vooglen toe: ,,'k Benflccht daarmee' te vrede,

„Om uwentwil, die ik beklaag! ^,Voor my, ik heb geen' grond dat my dit zaad mishaag': ,,'t Gevaar kan my niet veel ontzetten; „Men fpreid den Zwaluwen geen netten;

B 2 „En

Sluiten