Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIMÓNIDES DOOR DE GODEN BEWAARD. 33

SIMÓNIDES DOOR DE GODEN BEWAARD.

D ric foorten Wezens zyn niet hoog genoeg te pryzen; Men kan ten gecnen tyd' hen eer genoeg bewyzen. Wie zyn die, vraagt men licht, die gy zo pryslyk vind? 5, De Godheid, de Overheid en 't Voorwerp dat men mint." Dit is Malherbes taal i). Ik moet zyn ftelfel roemen ; Elk brave zal, met my, dat ftelfel loflyk noemen. Men weet hoe eerbewys ons hart bekoren kan: Meest is der fchoonen gunst het ftrcelend loon daarvan.

Zie hier hoe dat de goön pudtyds den man beloonden, Wiens eerbewyzen hen een' diepen eerbied toonden. De Griek Simónides 2) had ééns zyn vlyt hefteed

Aan

1) Malherbe, was een beroemd Franscli dichter, ten tyde van Hendrik IV, en Lodewyk XIII.

2) Simónides, was een oud en beroemd Grieksch dichter, van wien ons Hechts weinig gefchriften zyn nagebleven,

I. DEEL. C

Sluiten