Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 DE BEJAARDE MAN EN ZYNE TWEE BEMINDEN.

DE BEJAARDE MAN EN ZYNE TWEE BEMINDEN.

Een man gevorderd tot die jaren Waarin natuur ons hoofd voorziet van gryze haïren, Begreep het tyd te zyn , dat; hy aan 't huwlyk dacht;

En daar hy wierd voor ryk geacht, Vond hy veel vrouwen klaar om flraks met hem te paren,. Dus dacht hy: „ langfaam gaan in 't vryën is myn fmaak; ,,'t Wél kiezen van een vrouw is geen geringe zaak!" Twee weêuwtjes, de ééne jong, en andre al op haar dagen Vergoedend' door den geest en kunst die zy bezat, Het geen natuur van 't fchoon alreê vernietigd had, Behaagden hem, en 't fcheen hy kon dit paar behagen. Zy beiden fielden vreugd in, en met kam en fchaar,

Een plooi te geven aan zyn haïr. De reeds bedaagde, om hem aan zich gelyk te maken, Rukt hem, van tyd tot tyd, de zwarte haïren uit. Dit fcheen de jongflc aan 't hart te raken!

Waar-

Sluiten