Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN LEZERS, DIE BEZWAARLYK ZYN TE VOLDOEN. S7

AAN LEZERS, DIE BEZWAARLYK. ZYN TE VOLDOEN.

Zo my Calliopé, in 't opgaan van myn leven, Een' dichtgeest en een fchrander hoofd, Die ze aan haar minnaars heeft belooft, ö Lezers! gunstig had gegeven, Ik zou myn krachten al te maal, (En niets zou meerder my bekoren,) Belleden om myn volk Efopus logentaal, In onze moederfpraak, bevallig te doen hooren. Het woordje „ Logentaal" zy voor den kiefchen geest Niet walgchelyk, naardien, die weet ge ,ö Zangbergftichters! De Logen en het Vaers meest vrinden zyn geweest. De beste logenaars zyn dus de beste Dichters. Hoe lieflyk loog Homeer? dien ge echter altyd preest! De goden wilden my de krachten niet vergunnen, Om, op Efopus fpoor, te liegen naar elks zin: Men zou zyn' logentrant behaaglyk volgen kunnen;

D 5 Voor

Sluiten