Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN LEZERS, DIE BEZWAARLYK ZYN TE VOLDOEN. 59

Vermoeid, en al 't geduld der helden afgemat; Wanneer een houten paard, Minervaas fchrandre vinding,

Den Trooijers floeg met geestverblinding, 't Was zeldfaam faamgelteld, meer zeldfaam uitgedacht, 't Onthng, tot vracht, in de ingewanden Den wysten vorst der Griekfche landen, Ulysfes, Diomeed, beroemd door moed en kracht, En woesten Ajax r), die geen weêrfpraak kon gehengen. Dit monfterlyk gevaart' moest deze helden brengen, Met hunnen oorlogftoet, inTrooijes Herken wal,

De Trooifche godenzelv' ten val. 't Was die verheven list die hier den prys behaalde, De bouwers van 't gevaarte, en'tmoedige ingewand, Voor kunst, geduld en werk, en lyfsgevaar betaalde, Door Trooijes plundering en brand,

„Zagti"

i) Ulysfes was de wyste koning van Griekenland, Diomedes was beroemd door dapperheid en kracht, en Ajax wegens zyne trotfe woestheid. De laatstgenoemde doodde zichzelven, omdat hem de wapens van Achilles wierden betwist. Alle deze helden hebben in het beleg van Troije, en byzonder by de inneming dier ftad, ten hoogfte uitgemunt.

Sluiten