Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JO de vledermuis en d e .tav e e wezels.

In 't nest eens andren Wezels neer: Dees had de Vogelen zyn vyandfchap gezworen; Dus had de kwant op nieuw het leven fchier verloren, De vrouw van 't huis had onzen klant, Schier voor een' Vogel aangerand; Maar Vleermuis fprak van hoon, en van geweld te plegen.

„Ik Vogel.' gy ziet niet ter degen! „Wie zag ooit Vogel, fpreck! die geene veêrcn had;

„Ik ben een Muis, lang leev' de Rat! „Jupyn fla met zyn wraak de katten allerwegen!" Door deze list, en ftoute taal, Red zy zich voor de tweede maal,

Het krielt, in hof en burgerhuizen,

Van zulke looze Vledcrmuizcn; Dié, zynde in nood, of als belang het dienstig vind,

Den mantel hangen naar den wind.

De fchrandre zegt: „Al naar de tyden!" ï, Lang' leev' de vorst! Langleev' de geen die hem beftryden!

Sluiten