Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?1 DE WEDERHELFT DES DOGS EN HAAR BUURVROUW.

DE WEDERHELFT DES DOGS EN HAAR BUURVROUW.

Dc weerhelft van een' Dog, door vruchtbaarheid beroemd, Was weder in een' ftaat dien elk „ Gezegend" noemt, En wist thans niet waar zy haar' zwaren last zou laten,

In 't eind', door lang en fraai te praten, Vergunt haar Buurvrouw haar, voor haar en voor haar ras, Haar eigen hut ter leen, die hoogst gemaklyk was. De zwangre, na een' eed van cedlc dankbetooning, Nam ftraks bezit van deze woning.

Maar toen het baren was gedaan,

Drong Buurvrouw op de ontruiming aan Der legplaats, die niet meer door jongen wierd beflagen. Doch de andre vroeg'tverblyf noch flechts voorveertien dagen:

De jongen konden naauwlyks gaan.

In 't kort, het wierd haar toegeftaan. Maar Buurvrouw, na dien tyd, op nieuw aan 't wedervragen

Van huis, vertrek en ledekant»

Toen

Sluiten