Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 DE EZEL BELADEN MET SPONS, ENZ.

Vooruit, om door denvloed een zeker pad te zoeken.

Doch eindlyk valt men in een gat: Dc beiden vrachten en dc dryver wierden nat. Zodra 't gefmoltcn zout uit 's Ezels zakken fpoelde, Toen was het dat het beest zyn' Jast niet langer voelde,

En ras aan de overzyde zwom. Maar dc Ezel met dc fpons, wiens rug de baas beklom, Voelt ftraks de fpons vcrzwaard,door'tfchielyk water drinken

En dreigt des meesters voet te ontzinken. Dees waant dat hy de dood reeds voor zyne oogen ziet. Men helpt hem: wie dit deed, raakt myne lezers niet,

Die ik flechts wil te kennen geven,

Dat niemant in dit tydlyk leven, In alle omftandigheên, juist op den zelfden voet

Wat met hem leeft behandlcn moet.

Sluiten